მიზნები

• სამოქალაქო ცნობიერებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის ამაღლება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში.
• ქვეეყანაში და მის საზღვრებს გარეთ მიმდინარე მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და მედიის თავისუფლების მხარდაჭერა.
• მოქალაქეთა უფლებების დაცვა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება.
• ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების ფასეულობების დამკვიდრება და განვითარება .
• სოციალური და საგანმანათლებლო ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა.
• ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობის მიცემა გამოავლინონ კრეატიული აზრები და იდეები.

 

Organisation’s mission and goals:

To rise civil    consciousness and   youth insertion in country’s social-economic life

To inform society about appearance as in the country,as  in abroad and support media freedom.

Protect sitizens rights and give them important information

Inculcate and develop democratic velues and costs.

Promote  social and instructive  initiatives.

Give chances  people to display creative opinions and ideas.

ონლაინ სესხები მარტივად
filmebi qartulad 2018